Després de 10 anys de convivència del nostre club d’aeromodelisme al municipi, un sobtat canvi d’interès per part del consistori, ens obliga a destruir un club i la il·lusió de 70 persones.

El 8 de setembre del 2019, en una reunió extraordinària del club d’aeromodelisme de Castellbisbal, els socis van prendre unes decisions unànimement:

1- El 30 de setembre del 2019 serà l’últim dia que es podrà volar a les instal·lacions del club. A partir del següent dia, els socis no tindran accés a les instal·lacions. Qualsevol persona que es trobi a les instal·lacions del club a partir de l’1 d’octubre, NO estarà recolzat pel club i es considerarà un «furtiu», de manera que queda totalment en mans de l’ajuntament d’emprendre qualsevol acció contra aquesta persona.

2- A finals del mes d’octubre del 2019, es desmuntaran les instal·lacions existents al club i es traslladaran fora del municipi.